Ukrainian   Russian   english   polski
 MainHotelRestaurantsServicesSpecial offersBookingContacts
 1 2 3

Rozrywki i sport

Fort Apaczów

"Fort Apaczów" – wspania³a i niepowatrzalna rozrywka dla dzieci. Nadmuchiwany fort dekorowany w stylu osiedli amerykañskich Indian zapewni dzieciom szalon¹ rozrywkê pod dozorem wychowawcy. Z kolei rodzice bêd¹ mogli odpocz¹æ w przyjemnym towarzystwie nie martwi¹c siê o opiekê nad dzieæmi.  

Ôîđň Ŕďŕ÷ł

Podaruj dziecku œwiêto nie rezygnuj¹c z dobrej kolacji!

Bilety do nabycia w restauracjach i w hotelu.

-Strona g³ówna | Hotel | Restauracji | Us³ugi | Specjalne propozycje | Booking | Kontakty-
We accept credit cards
Wszelkie prawa zastrze¿one © 2014. Kompleks hotelowo-wypoczynkowy "Navariya Nova"