Ukrainian   Russian   english   polski
 MainHotelRestaurantsServicesSpecial offersBookingContacts
 1 2 3

Krótka historia miasta

Żeby nie tracić czasu na samodzielne studiowanie historii miasta proponujemy skorzystać z usług naszego pilota-tłumacza. Wycieczka po Lwowie z doświadczonym pilotem pozwoli zapoznać się z różnymi etapami rozwoju miasta i odczuć atmosferę i historię Ziemi Halickiej!

Kontakt: (032) 227-27-27

Krótka historia miasta

Krótka historia miasta, ôîňî 88Lwów należy do dawnych, lecz nie najdawniejszych miast Ziemi Halickiej. Przed jego powstaniem były już znane miasta Halicz i Zwenyhorod, które posiadałe ważne znaczenie historyczne.  

Założycielem Lwowa jest król halicki Daniel Halicki syn Romana. Fakt założenie miasta w latach 50 XIII wieku świadczy, że powodem tego były względy wojskowe i strategiczne, mianowicie konieczność obrony przed najazdami tatarskimi, oraz gospodarcze.  

Lwów i Ziemia Halicka przeżyły trudne czasy, doznając nie raz strasznych wstrząsów. Książęce miasto budowano na szlaku handlowym, który prowadził od Morza Czarnego, przez Halicz-Lwów-Chełm do Bałtyku.  Ten szlak biegł przez Stary Rynek, kościoły i klasztory, z których do dzisiaj zachowały się cerkwie św. Paraskiewy, św. Onufrego i św. Mikołaja oraz kościoły Jana Chrzciciela i Marii Śnieżnej.  

Po przyłączeniu księstwa halickiego do Polski w latach 50 XIV wieku na południe od miasta książęcego. w szerokiej części zalewu powstało miasto zbudowane wg nowych wzorców.  Gotycki charakter ówczesnego Lwowa przejawiał się w licznych spiczastych budowlach i kościołach zbudowanych w okolicach Niskiego Zamku, oraz domach mieszkalnych – murowanych i drewnianych. Pożar 1527 roku zniszczył wszystkie te gmachy. Z okresu architektury gotyckiej pozostała tylko katedra łacińska oraz niektóre elementy kamienic na Rynku. Nowe miasto chronił Wysoki Zamek zbudowany pod koniec XIV wieku na innej, wyższej od Książęcej, górze, do której z miasta prowadziła stroma droga. Wysoki Zamek został założony przez króła Kazimierza III w latach 60.

Krótka historia miasta, ôîňî 89Pod koniec XVI wieku Lwów nabrał nowych renesansowych cech. Na Śródmieściu powstały wówczas nowe stylowe kamienice, zdobione renesansowymi wizerunkami i galeriami. Pierwsze kamienice budowano w stylu Odrodzenia włoskiego, późniejsze – niemieckiego. Zabytki zachowane z tego czasu nabyły na lwowskim tle lokalne cechy, bardzo ciekawe i charakterystyczne.    

W drugiej połowie XVII wieku zaczął się powolny upadek Lwowa spowodowany przez wojny oraz wewnętrzne przyczyny polityczne, społeczne i gospodarcze. Barok jako panujący styl tego okresu przyszedł do Lwowa z budownictwem kościoła i klasztoru Jezuitów 1610-1740 r. Mury obronne Lwowa wytrzymały 24 oblężenia i miasto nigdy nie zostało zdobyte szturmem.    

Od razu po usunięciu murów i wałów w roku 1777 nastąpił szybki rozwój przedmieścia, które zlało się z miastem. Lwowskie budownictwo rozwijało się wówczas w kierunku klasycyzmu w stylu empire. Rozbudowa najpierw zaczęła się na zachodzie, nad lewym brzegiem rzeki Pełtwi, później rozszerzyła się na południe i wschód. Ten fakt, że Lwów przestał być twierdzą, a stał się stolicą prowincji musiał wpłynąć na rozszerzenie powierzchni oraz na zewnętrzne dekorowanie w stylu zachodnim. Tak rozpoczęły się dzieje nowego Lwowa.  

Krótka historia miasta, ôîňî 90Intensywny rozwój przemysłu przypada na drugą połowę XIX wieku. Znaleziono pokłady ropy naftowej w Borysławiu, kolej połączyła Lwów ze stolicą cesarstwa i innymi miastami europejskimi. W mieście ułożono tory tramwajowe, wprowadzono oświetlenie gazowe i niebawem elektryczne.  Wybudowano nowe dzielnice, teatry, luksusowe hotele, banki, gmachy administracyjne. W roku 1870 Galicja uzyskała status autonomii. Wystawa Krajowa 1894 roku stała się ważnym wydarzeniem w gospodarczym i kulturalnym życiu miasta. Koniec XIX – początek XX wieku jest to także okres narodowego ożywienia wśród halickich Ukraińców. Lwów stał się ośrodkiem odrodzenia narodowego, w którym mieszkali i pracowali wybitni działacze polityczni i kulturalni.

Po Pierwszej Wojnie Światowej państwo Austro-Węgier (których częścią była Galicja i Lwów jako stolica prowincji) rozpadło się. Kraje, który wchodziły w jego skład uzyskały niezależność. Dnia 1 listopada 1918 r. we Lwowie została proklamowana Zachodnioukraińska Republika Ludowa, lecz nowe państwo istniało przez zaledwie kilka miesięcy – po krwawej wojnie ukraińsko-polskiej Galicja Wschodnia na 20 lat stała się częścią Polski.

Krótka historia miasta, ôîňî 91W roku 1939 na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow Zachodnia Ukraina weszła w skład Związku radzieckiego, lecz w roku 1941 wojsko radzieckie musiało się cofnąć pod naciskiem oddziałów niemieckich. Lata 1941 – 1944 – okres okupacji hitlerowskiej. W Drugiej Wojnie Światowej ukraińscy patrioci musieli prowadzić nierówną walkę zarówno z faszystami, jak i komunistami. Walka podziemna na Zachodniej Ukrainie trwała do połowy lat pięćdziesiątych.  

W roku 1944 Lwów został częścią Ukraińskiej SRR, lecz nawet w okresie radzieckiego panowania miasto zdolało zachować identyczność narodową.  

24 sierpnia 1991 roku – dzień, w którym Rada Najwyższa Ukraina uchwaliła Deklarację niepodległości, stał się początkiem nowej epoki w historii kraju i wielkich zmian w życiu Lwowa.  

Najbardziej znane muzea, parki

Lwów słynie ze swoich muzeów o różnej tematyce, wielkiej wartości kulturalnej i historycznej, oraz parków o różnej strukturze krajobrazu. Najbardziej znane:

Muzea:

Parki:

Zapraszamy do zwiedzania Lwowa
niezależnie od celu i terminu pobytu
w tym wspaniałym zakątku europejskiej cywilizacji.

-Strona główna | Hotel | Restauracji | Usługi | Specjalne propozycje | Booking | Kontakty-
We accept credit cards
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014. Kompleks hotelowo-wypoczynkowy "Navariya Nova"