Ukrainian   Russian   english   polski
 MainHotelRestaurantsServicesSpecial offersBookingContacts
 1 2 3

Kontakty

Szanowni Goњci, tutaj moїecie zobaczyж mapк Lwowa i okolic, zobaczyж lokalizacjк hotelu i wydrukowaж schemat dojazdu do naszego kompleksu.

Oprуcz taksуwki ze Lwowa i wіasnego samochodu mog№ Paсstwo skorzystaж z autobusуw regularnych na rejsie Lwуw – Pustomyty (przystanek przy zakrкcie do jeziora przed wsi№ Navariya):

Nasz adres:

Kompleks hotelowo-wypoczynkowy "Navariya Nova"  
Navariya, rejon pustomytowski, obwуd lwowski,
Ukraina, 81105
tel.: +38 (032) 227-27-27
faks: +38 (032) 227-25-97
e-mail: info@navaria-nova.com.ua

Tutaj moїesz zostawiж swoje zawiadomienie.
Z przyjemnoњci№ odpowiemy na pytanie lub rozpatrzymy uwagi!

Imiк

Telefon

E-mail

Tekst zawiadomienia

 

 

-Strona gіуwna | Hotel | Restauracji | Usіugi | Specjalne propozycje | Booking | Kontakty-
We accept credit cards
Wszelkie prawa zastrzeїone © 2006. Kompleks hotelowo-wypoczynkowy "Navariya Nova"